Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών, 3ος κύκλος σπουδών

Ημερομηνία: 
Thursday, 24 September, 2015

Συνεχίζεται για τρίτη περίοδο το επιτυχημένο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ "Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών"

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί

πρόγραμμα με τίτλο «Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών».

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση και εφαρμογή βασικών επιστημονικών αρχών που σχετίζονται με την εκμάθηση αθλητικών δραστηριοτήτων σε παιδιά παιδικής και προεφηβικής ηλικίας. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η διδασκαλία, η εκμάθηση των παιδαγωγικών μεθόδων διδασκαλίας των αθλημάτων, η οργάνωση και διοίκηση αθλητικών υπηρεσιών και η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο συμμετέχει σε τέτοια προγράμματα, θα πρέπει να είναι καταρτισμένο σε συγκεκριμένα περιεχόμενα που προκύπτουν από παιδαγωγικές -αθλητικές προσεγγίσεις. Η κατάρτιση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου οι πτυχιούχοι Φ.Α. να μπορούν να πάρουν εκείνα τα ειδικά εφόδια που επιτρέπουν την διεκπεραίωση σε ικανοποιητικό βαθμό αθλητικών προγραμμάτων. Η εφαρμογή των παραπάνω συμβάλει τα μέγιστα, ώστε οι πτυχιούχοι Φ.Α. να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους.

Α. Θεωρητική κατάρτιση, εξ αποστάσεως (48 ώρες μέσω ηχογραφημένων διαλέξεων)

1.    Διδακτικές αρχές στον αθλητισμό επικεντρωμένες στην παιδική και προεφηβική ηλικία

2.    Ο ρόλος των γονέων στις Αθλητικές Ακαδημίες

3.    Ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά παιδικής και προεφηβικής ηλικίας

4.    Διαχείριση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στην κίνηση

5.    Προπονητική αναπτυξιακών ηλικιών

6.    Ανάπτυξη και διδασκαλία βασικών κινητικών δεξιοτήτων

7.    Οργάνωση και διοίκηση Αθλητικών Ακαδημιών

8.    Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων -τουρνουά

9.    Δεξιότητες Ζωής-Life skills

10.  Πρότυπο πρόγραμμα Αθλητικών Ακαδημιών ΑΠΘ

11.  Πρώτες Βοήθειες

Β. Πρακτική και θεωρητική κατάρτιση, δια ζώσης (10 ώρες στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη)

5 ώρες το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015, πρωινές ώρες
5 ώρες  την Κυριακή  20 Δεκεμβρίου 2015, πρωινές ώρες

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού που θέλουν να εργαστούν σε αθλητικές ακαδημίες και σε προγράμματα απασχόλησης παιδιών

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα χορηγηθούν:

(α) Πιστοποιητικό κατάρτισης

(β) Βεβαίωση συμμετοχής

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 24/9 έως 30/10/2015 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι Σπουδών

Κριτήρια επιλογής και πληροφορίες μαθημάτων

Η επιλογή θα γίνει βάση μοριοδότησης.
Η θεωρητική κατάρτιση θα γίνει εξ αποστάσεως με ηχογραφημένες διαλέξεις, μέσω της πλατφόρμας MOODLE. Οι συμμετέχοντες θα διδάσκονται θεματικές ενότητες και έπειτα θα συμπληρώνουν ηλεκτρονικά test στη θεματική που διδάχθηκαν. Προϋπόθεση για τη αποφοίτησή τους θα αποτελεί η επιτυχημένη διεκπεραίωση των test όλων των θεματικών.
Η πρακτική άσκηση θα διεξαχθεί στους χώρους του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου. Οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής  της θα είναι Σάββατο και Κυριακή πρωί.
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 200 ευρώ (πληρωτέο σε δυο δόσεις, μια στην αρχή του προγράμματος (έως τις 20/11/15) και μια το αργότερο, έως τις 4/12/15).

Η καταβολή των δόσεων θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στην τράπεζα Πειραιώς:

Αρ. Λογ.: 5202-057157-381

IBAN: CR9401722020005202057157381

Αιτιολογία: Κωδικός Έργου 91341 και ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (του συμμετέχοντος)

Μόλις γίνει η κατάθεση, προσκομίστε τα καταθετήρια στη γραμματεία του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. επικοινωνίας: 2310-992673,74, καθημερινά τις ώρες 10.00-14.00, καθώς και στο email: diaviou@gym.auth.gr.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                               O Επιστημονικά Υπεύθυνος

Δια Βίου Μάθησης                                                                     του Προγράμματος

Στ. Ανδρέου, Καθηγητής, ΑΠΘ                                  Γ. Δογάνης, Καθηγητής ΣΕΦΑΑ, ΑΠΘ