Τετάρτη

Tae Kwon Do

Διδασκαλία TAE KWON DO για παιδιά 4-12 ετών.
Η φιλοσοφία του μαθήματος επικεντρώνεται στη βελτίωση της φυσικής και ψυχικής υγείας των παιδιών, αλλά και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, μέσα από κινητικά περιεχόμενα.
Θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018 και δέχεται ακόμα παιδιά
Δηλώστε συμμετοχή εδώ

Μοντέρνος Χορός

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει τη διδασκαλία Μοντέρνου Χορού για παιδιά 4-12 ετών.
Η φιλοσοφία του μαθήματος επικεντρώνεται στη βελτίωση της φυσικής και ψυχικής υγείας των παιδιών, αλλά και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, μέσα από κινητικά περιεχόμενα.
Ξεκίνησε αρχές Οκτωβρίου 2017, θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018 και δέχεται ακόμα παιδιά
Δηλώστε συμμετοχή εδώ

Μοντέρνος Χορός

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει τη διδασκαλία Μοντέρνου Χορού και ZUMBΙΤΑ για παιδιά 4-12 ετών.
Η φιλοσοφία του μαθήματος επικεντρώνεται στη βελτίωση της φυσικής και ψυχικής υγείας των παιδιών, αλλά και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, μέσα από κινητικά περιεχόμενα.
Ξεκίνησε αρχές Οκτωβρίου 2017, θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018 και δέχεται ακόμα παιδιά
Δηλώστε συμμετοχή εδώ

Σελίδες