Φιλικός Ποδοσφαιρικός Αγώνας

Η ποδοσφαιρική ομάδα της Φιλοσοφικής σχολής του Α.Π.Θ. σε συνεργασία

  • με το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του Α.Π.Θ.
  • και το Κέντρο Υποστήριξης Νέων "ΑΡΣΙΣ"

διοργανώνουν φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να δώσει χαρά σε παιδιά που φιλοξενούνται στις δομές της "ΑΡΣΙΣ" και στους αθλητές της Φιλοσοφικής, να αποτελέσει ένα παράδειγμα προσφοράς προς τους συνανθρώπους μας και να ενισχύσει τη θέση του αθλητισμού ως μέσου προσέγγισης των ανθρώπων.
Θα ήταν χαρά μας να παρευρεθείτε την Τρίτη 7 Μαρτίου στη 1:00 μ.μ. στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο και να στηρίξετε τη δράση μας με τη παρουσία σας.