Αθλοτόποι, από τη Δευτέρα 16/1/17 ξανά σε λειτουργία

Από τη Δευτέρα 16/1/17 λειτουργεί κανονικά το πρόγραμμα "Αθλοτόποι" σε όλα τα σχολεία