Αποφοίτηση, Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ¨Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών", 5ος κύκλος.

Με μεγάλη επιτυχία τελείωσε και 5ος κύκλος του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης "Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών¨, που διοργανώνει το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του ΑΠΘ.
Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από 7 Νοεμβρίου 2016 μέχρι 8 Ιανουαρίου 2017.
Τριαντα πέντε συμμετέχοντες/ουσες από όλη την Ελλάδα, παρακολούθησαν επιτυχώς το πρόγραμμα, το οποίο συνδυάζει σπουδές εξ αποστάσεως άλλα και δια ζώσης μαθήματα, που στόχο έχουν την εκμάθηση και εφαρμογή των τελευταίων επιστημονικών αρχών που σχετίζονται με αθλητικές δραστηριότητες σε παιδιά παιδικής και προεφηβικής ηλικίας.
Το πρόγραμμα είναι το μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, προσφέρει 4 ECTS στο σχετικό αντικείμενο, και στα τρία χρόνια λειτουργίας του, περισσότεροι από 100 καταρτιζόμενοι το έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς.
Ο 6ος κύκλος αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Απρίλιο.
Οι αιτήσεις θα αρχίσουν 1 Μαρτίου 2017, οσοι και όσες ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ