Δ19 Αίτηση για δημοσιοποίηση περιεχομένου στον ιστοχώρο

Συμπληρώστε το κείμενο που θέλετε να δημοσιοποιηθεί και επισυνάψτε φωτογραφίες στα σχετικά πεδία
Μόνο για εργαζόμενους στο ΠΓ

Στείλτε φωτογραφίες που συνοδεύουν το παραπάνω κείμενο στο infogym@ad.auth.gr (έως 6-7 φωτογρ.)