¨Θέλεις να διαπρέψει το παιδί σου σε ένα άθλημα; Πρώτα, πρέπει να ασχοληθεί με περισσότερα."

Ένα σημαντικό ερώτημα που έχουν να απαντήσουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, είναι το αν τα παιδιά θα πρέπει να ασχοληθούν πρόωρα με ένα άθλημα ή αν θα πρέπει να ασχοληθούν με ποικιλία αθλητικών δραστηριοτήτων.

Σε αυτό το ερώτημα έρχονται μελέτες να απαντήσουν και να πάρουν θέση υπέρ της συμμετοχής των παιδιών σε περισσότερα από ένα αθλήματα.   

Η αποκλειστική ενασχόληση των παιδιών με ένα άθλημα και η πρόωρη εξειδίκευση σε αυτό έχει τις παρακάτω αρνητικές συνέπειες:

  • μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην πολύπλευρη ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών 
  • μπορεί να οδηγήσει στην κοινωνική απομόνωση του παιδιού, που έρχεται ως αποτέλεσμα της έντονης και αποκλειστικής απασχόλησης του με τον αθλητισμό
  • μπορεί να οδηγήσει στην πρόωρη αθλητική εγκατάλειψη, που έρχεται σαν αποτέλεσμα της απώλειας της ευχαρίστησης από τη συμμετοχή
  • μελέτες έχουν δείξει πως δεν οδηγεί σε καλύτερες επιδόσεις, ενώ η ενασχόληση με ποικιλία αθλημάτων στη νεαρή ηλικία, είναι πιο ωφέλιμη για την εξέλιξη ικανοτήτων και την επίτευξη μελλοντικών επιδόσεων

Επίσης, από έρευνες έχει προκύψει το συμπέρασμα πως η πρόωρη ενασχόληση με ένα συγκεκριμένο άθλημα δεν αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα για τις επιδόσεις των ενηλίκων αθλητών.

Ως συμπέρασμα από τα παραπάνω, προκύπτει, πως η ενασχόληση των μικρών παιδιών μέχρι την ηλικία περίπου των 13 ετών, με περισσότερες αθλητικές δραστηριότητες, αποτελεί τη βάση για τη μετέπειτα εξέλιξη και πορεία του νεαρού αθλητή. 

Κλείνοντας, θα πρέπει να θυμηθούμε πως ο νεανικός αθλητισμός έχει τρεις βασικούς στόχους: 

  1. την υιοθέτηση ενός ενεργού τρόπου ζωής και τη διασκέδαση μέσω των αθλημάτων  
  2. την ανάπτυξη του ψυχικού κόσμου του παιδιού και την ομαλή κοινωνικοποίησή του μέσα από την εκμάθηση δεξιοτήτων ζωής, όπως είναι ο αυτοέλεγχος η πειθαρχία και η συνεργασία
  3. την εκμάθηση κινητικών δεξιοτήτων, που μπορούν να γίνουν εφόδιο για την περαιτέρω αθλητική πορεία των παιδιών ή να γίνουν η βάση για τη συμμετοχή τους στο μαζικό αθλητισμό

Πηγή: Αθλητική Ψυχολογία, Επιστημονική τεκμηρίωση και εφαρμογές, Γεώργιος Δογάνης 

Ενημερωθείτε για τα παιδικά προγράμματα αθλητικών δραστηριοτήτων που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο