Αθλητισμός: Μια καλή πρακτική ενσωμάτωσης προσφύγων και μεταναστών

Είναι σημαντικό να ευαισθητοποιηθούμε όλοι με αφορμή το μεταναστευτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, σε θέματα ρατσισμού και να συμβάλλουμε στην ισότιμη αντιμετώπιση και παροχή ευκαιριών των ανθρώπων στη ζωή. Ο αθλητισμός μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο θέμα αυτό.
Συγκεκριμένα, η ενασχόληση προσφύγων, μεταναστών και γενικότερα εθνικών μειονοτήτων με τον αθλητισμό, και η ένταξή τους σε προγράμματα αθλητικών δραστηριοτήτων προσφέρει μια ευκαιρία ψυχαγωγίας, διατήρησης ή βελτίωσης της υγείας τους, βελτίωση των αθλητικών δεξιοτήτων τους και βίωση επιτυχιών και κατορθωμάτων. Και αυτό επιτυγχάνεται επειδή η ενασχόληση με τον αθλητισμό δεν απαιτεί κοινή μόρφωση, γλώσσα επικοινωνίας, θρησκεία ή πολιτισμικές συνήθειες.
Επίσης, η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες μπορεί να δημιουργήσει ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για περαιτέρω ένταξη των προσφύγων στο κοινωνικό σύνολο, δεδομένου ότι οι αθλητικές δραστηριότητες προσφέρουν κοινωνική αλληλεπίδραση και πολλές φορές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων που δίνουν ευκαιρία για διαπολιτισμική αλληλεπίδραση.
Πρακτικές
Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες πρακτικές εφαρμογές του αθλητισμού στην αντιμετώπιση της ένταξης των μεταναστών στην κοινωνία.
·        Πολλές αθλητικές δραστηριότητες απαιτούν τη συμμετοχή εθελοντών για να πραγματοποιηθούν. Η συμμετοχή μεταναστών στην ομάδα των εθελοντών θα έχει αμφίδρομο όφελος στην κοινωνία και στους μετανάστες.
·        Αγώνες-τουρνουά με μεικτές ομάδες (ντόπιοι – μετανάστες) ή μεταξύ μεταναστών και δημοτών.
·        Προγράμματα διαπολιτισμικού χαρακτήρα, όπως είναι οι παραδοσιακοί χοροί, ευρωπαϊκοί χοροί, κ.τ.λ.
·        Προγράμματα αθλητικών δραστηριοτήτων για παιδιά (μεικτά)
·        Παιδαγωγικά διαθεματικά παιχνίδια που θα συνδυάζουν αθλητικές δραστηριότητες και άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως είναι τα μαθηματικά, η γεωγραφία, η γλώσσα. 
Η σημαντικότητα του αθλητισμού στην διαδικασία ένταξης προσφύγων, μεταναστών και γενικότερα μειονοτήτων αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι 8 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Φιλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ουγγαρία και Αγγλία) υλοποιούν προγράμματα ένταξης προσφύγων μέσω του αθλητισμού (http://www.sportinclusion.net/).