Φυσική Κατάσταση

Τύπος: 
Εργαζόμενοι
Απόφοιτοι
Ώρες: 
18.00-19.00
Τόπος: 
Σάλα
Περιγραφή: 

Πρόγραμμα βελτίωσης της φυσικής κατάστασης με περιεχόμενα χαμηλής έντασης και αθλοπαιδιές

Έναρξη: 
20/09/18
Κ.Φ.Α.: 
Νίκος Κόλλιας
Εικόνα: