Επισκέψεις Δημοτικών Σχολείων

Σας ενημερώνουμε οτι για το Μάρτιο δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμες ημερομηνίες για επισκέψεις Δημοτικών Σχολείων. 
Υπάρχουν ακόμα λίγες θέσεις για τον Απρίλιο. 

Επειδή η ζήτηση είναι μεγάλη, κάντε από τώρα κράτηση για τους επόμενους μήνες (Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο).