Ποδόσφαιρο Φοιτητριών

Τύπος: 
Φοιτητές
Εργαζόμενοι
Απόφοιτοι
Ημέρες: 
Ώρες: 
19.30-20.30
Τόπος: 
γήπεδο 5Χ5
Περιγραφή: 

Τμήμα εκμάθησης ποδοσφαίρου για φοιτήτριες. Το τμήμα θα λειτουργήσει σε 2 περιόδους

Α΄περίοδος: 3/10/17-19/01/18
Β΄ περίοδος: 26/2/18-24/5/18

Έναρξη: 
3/10/17
Κ.Φ.Α.: 
Γιώργος Μπουχουράς
Εικόνα: