Μοντέρνος Χορός

Τύπος: 
Φοιτητές
Εργαζόμενοι
Απόφοιτοι
Ημέρες: 
Ώρες: 
15.00-17.00
Τόπος: 
Αιθ.45
Περιγραφή: 

Διδασκαλία μιας ομάδας χορών, όπως Hip-hop, jazz, αλλά και σύγχρονου χορού, συνδυασμένα με βασική κινησιολογία μπαλέτου, μέσα από την εκμάθηση χορογραφιών.

Έναρξη: 
18/9/17
Κ.Φ.Α.: 
Άννα Καζακαντώνη
Εικόνα: