Εσωτερικό πρωτάθλημα προπόνηση Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Τρίτη 09/04 στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η προπόνηση του Τ.Ε.Φ.Α.Α.