Εσωτερικό πρωτάθλημα κράτηση γηπέδου

Τετάρτη 17/4 στις 18:00-19:00 έχει γίνει κράτηση για το γήπεδο στο όνομα Χαραλάμπους Λένα.