Παραδοσιακοί χοροί (προχωρημένοι)

Τύπος: 
Φοιτητές
Εργαζόμενοι
Απόφοιτοι
Ημέρες: 
Ώρες: 
17.00-18.00 (προχωρημένοι)
Τόπος: 
Αιθ. 18
Περιγραφή: 

Τμήμα εκμάθησης παραδοσιακών χορών

Έναρξη: 
17/09/18
Κ.Φ.Α.: 
Γιώργος Σοφιανίδης
Εικόνα: