Αγωνιστικο πρόγραμμα εσωτερικού πρωταθλήματος εβδομάδας 15-19/04

Αγωνιστικό πρόγραμμα εβδομάδας
15-19/04
Δευτέρα 15/04
20:00  MAFIAS-MENTES
Τρίτη 16/04
19:00  TEFAA-MULTI CULTI
Παρασκευή 19/04
18:00 MAFIAS-TEFAA
19:30 MULTI CULTI-TH.VAR.AUTH