Παραδοσιακοί χοροί

Τύπος: 
Φοιτητές
Εργαζόμενοι
Απόφοιτοι
Ημέρες: 
Ώρες: 
16.00-17.00 (μεσαίοι)
Τόπος: 
Αιθ. 18
Περιγραφή: 

Τμήμα εκμάθησης παραδοσιακών χορών

Έναρξη: 
18/9/17
Κ.Φ.Α.: 
Γιώργος Σοφιανίδης
Εικόνα: