Παραδοσιακοί χοροί

Τύπος: 
Φοιτητές
Εργαζόμενοι
Απόφοιτοι
Ημέρες: 
Ώρες: 
17.00-18.00 (αρχάριοι)
Τόπος: 
Αιθ. 18
Περιγραφή: 

Τμήμα εκμάθησης παραδοσιακών χορών

Έναρξη: 
18/9/17
Κ.Φ.Α.: 
Γιώργος Σοφιανίδης
Εικόνα: