Κολύμβηση

Τύπος: 
Φοιτητές
Εργαζόμενοι
Απόφοιτοι
Ώρες: 
10.30-13.30
Τόπος: 
Εθνικό Κολ.
Περιγραφή: 

Εκμάθηση και ελεύθερη δραστηριότητα. (Ώρα προσέλευσης: έως 13.00)

Έναρξη: 
θα ανακοινωθεί
Εικόνα: