Κολύμβηση

Τύπος: 
Φοιτητές
Εργαζόμενοι
Απόφοιτοι
Ώρες: 
10.00-13.00
Τόπος: 
Εθνικό Κολ.
Περιγραφή: 

Εκμάθηση και ελεύθερη δραστηριότητα. (Ώρα προσέλευσης: έως 12.30)

Έναρξη: 
29/11/2017
Κ.Φ.Α.: 
Φωτεινή Δάντση
Εικόνα: