Κολύμβηση

Τύπος: 
Φοιτητές
Εργαζόμενοι
Απόφοιτοι
Ώρες: 
10.30-13.30
Τόπος: 
Εθνικό Κολ.
Περιγραφή: 

Εκμάθηση και ελεύθερη δραστηριότητα. (Ώρα προσέλευσης: έως 13.00)

Έναρξη: 
29/11/2017
Κ.Φ.Α.: 
Φωτεινή Δάντση
Εικόνα: