Καράτε

Τύπος: 
Φοιτητές
Εργαζόμενοι
Απόφοιτοι
Ημέρες: 
Ώρες: 
19.00-20.30 (προχ) και 20.30-21.00 (αγωνιστικό)
Τόπος: 
Αιθ.45
Περιγραφή: 

Τμήμα εκμάθησης Καράτε Shotokan προχωρημένων

Έναρξη: 
18/9/17
Κ.Φ.Α.: 
Κώστας Δήμου
Εικόνα: