Επιτραπέζια Αντισφαίριση

Τύπος: 
Φοιτητές
Εργαζόμενοι
Απόφοιτοι
Ώρες: 
8.00-13.30 και 15.00-22.00
Τόπος: 
Αιθ.16
Περιγραφή: 

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Έναρξη: 
03/09/18
Εικόνα: