Το ΠΓ στην πλατεία Αριστοτέλους

Την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017, στο πλαίσιο της επιτυχημένης εκδήλωσης "ΑΠΘ στην πόλη", παρουσιάσαμε μερικά από τα προγράμματά μας στην Πλατεία Αριστοτέλους. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν χορογραφίες και επιδείξεις από:
Ζumba (Χορογραφία Γιούλη Χαρίση)
Latin (Χορογραφία Βασίλης Γιαννόγλου)
Capoeira (Θανάσης Αναγνώστης)
Παραδοσιακοί Χοροί (Χορογραφία Γιώργος Σοφιανίδης)
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους φοιτητές και όλες τις φοιτήτριες που πήραν μέρος στην εκδήλωση! Στην εκδήλωση επίσης παρευρέθησαν, ο υπεύθυνος των αθλητικών προγραμμάτων του ΑΠΘ κύριος Βασίλης Παπαχαρίσης, καθώς και ο πρόεδρος της επιτροπής εποπτείας του ΠΓ κύριος Γιώργος Γρούϊος.

Το ΠΓ προφέρει μοναδικά προγράμματα άθλησης και ψυχαγωγίας στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΠΘ, αλλά και στους αποφοίτους του. Σκοπός των προγραμμάτων είναι η βελτίωση της φυσικής και ψυχικής υγείας των συμμετεχόντων. Στην μακρόχρονη πορεία του, από το 1925, το ΠΓ αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα αθλητισμού και υγείας στην πόλη.