Πρόσκληση Γιορτή λήξης Αθλητικών Ακαδημιών και Αθλοτόπων

Το Σάββατο 10 Ιουνίου οι ακαδημίες θα λειτουργήσουν κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα

Την Κυριακή 11 Ιουνίου το πρωί, οι ακαδημίες δε θα λειτουργήσουν.