Νέα αποδυτήρια και τουαλέτες για όλους τους φοιτητές μας

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, ανταποκρινόμενο στη μεγάλη συμμετοχή των φοιτητών μας και την ανάγκη για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, λειτουργεί από σήμερα νέα αποδυτήρια και τουαλέτες στον 1ο όροφο του ΠΓ.
Ήδη, εδώ και 2 μήνες περίπου λειτουργούν αντίστοιχα για τις φοιτήτρες, στον 1ο όροφο.