Ταυτότητα

Το αθλητικό κέντρο του Α.Π.Θ. έχει σαν αποστολή να εξασφαλίσει ένα ευρύ φάσμα αθλητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, για να προωθήσει την ακαδημαϊκή παραγωγικότητα, την προσωπική ικανοποίηση και την ποιότητα ζωής όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου. Η αποστολή αυτή συμπεριλαμβάνει την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της προσωπικότητας των φοιτητών ατομικά αλλά και σαν μέλη μιας ομάδος, σαν ηγέτες αλλά και σαν οπαδοί, σαν ανταγωνιστές αλλά και σαν συνεργάτες. Τα μέλη Δ.Ε.Π. και το διοικητικό προσωπικό κερδίζουν από τη συμμετοχή στις δραστηριότητες του Αθλητικού Κέντρου, η οποία ταυτόχρονα βελτιώνει και την αλληλεπίδραση και τις σχέσεις των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας» Το πανεπιστημιακό γυμναστήριο διοικείται απο τα όργανα του ενώ εποπτεύεται από επιτροπή την οποία αποτελούν:
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
 
i. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γρούϊος Γεώργιος, Καθηγητής ΣΕΦΑΑ/ΑΠΘ,  2310 992178, ggrouios@phed.auth.gr
 
ii. ΜΕΛΗ:

  1. Αλεξανδρής Κων/νος, Αν. Καθηγητής ΣΕΦΑΑ/ΑΠΘ
  2. Βουγιατζής Γεώργιος, Καθηγητής ΣΘΕ/ΑΠΘ
  3. Ευαγγελινού Χρστίνα, Καθηγητρια ΣΕΦΑΑ/ΑΠΘ
  4. Μάνου Βασιλική, Επ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ/ΑΠΘ
  5. Παρταλίδου Μαρία, Επ. Καθηγήτρια ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠ. ΔΑΣ. ΚΑΙ ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒ./ΑΠΘ
  6. Φορτομάρης Πασχάλης, Αν.Καθηγητής, ΣΧΟΛΗ ΕΠ.ΥΓΕΙΑΣ/ΑΠΘ