ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Δείτε τα προγράμματα άθλησης και αναψυχής για φοιτητές και εργαζόμενους στο ΑΠΘ

ΠΑΙΔΙΑ

Προγράμματα για παιδιά (Αθλητικές Ακαδημίες, Day Camp, Επισκέψεις Σχολείων κτλ)

ΕΥ ΑΠΘ